příklady využití

regály

regálové systémy

uzavřené kontejnery

obytné kontejnery

lisovací kontejnery

kontejnery na odpad

ocelové konstrukce